Rádi bychom se dozvěděli něco o Vás a o tom, jak hodnotíte Vaši současnou situaci. V tomto dotazníku najdete seznam rozmanitých přesvědčení, která o sobě lidé mají v různých obdobích života. Prosím, přečtěte si každou větu a zaškrtněte odpověď na škále od „skoro vůbec neplatí“ po „téměř vždy platí“ podle toho, jak často je pro Vás věta pravdivá. Odpověď si dlouho nerozmýšlejte. Nejsou žádné správné či špatné odpovědi.

Vaše odpovědi jsou anonymní a budou využity výhradně pro účely psychologického výzkumu. Před začátkem testování prosím potvrďte, že souhlasíte s tím, aby byl Vámi vyplněný dotazník zařazeny do analýzy a využit k prezentování zjištěných poznatků odborné veřejnosti.Děkujeme Vám za ochotu a spolupráci!